Faaliyetler

Mısır dünyada 844 milyon ton üretim ile en çok yetiştirilen tahıllar arasındadır. Bu nedenle dünya tarım ürünleri içerisinde hem üretimi hem ticareti ile önemli bir yere sahip olup, önemli bir besin kaynağı durumundadır. Çok değişik kullanım alanlarına sahip olan mısır, son yıllarda alternatif yakıtların hammaddesi olması nedeniyle önemi giderek artmaktadır. Dünya mısır ihtiyacının büyük bir kısmı ABD, Brezilya, Meksika ve Arjantin tarafından karşılanmakta ve mısır üretimi her geçen yıl artış göstermektedir. Türkiye’de mısır tahıllar içerisinde buğday ve arpadan sonra ana ürün ve ikinci ürün olarak en çok yetiştirilen tahıldır. Sertifikalı tohum kullanımı, sulama çalışmalarında değişikliklere gidilmesi ve yeni tarım politikaları nedeniyle Türkiye mısır üretiminde artışlar sağlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’nun tarımsal istatistiklerine göre; Türkiye’nin mısır üretimi 2000 yılında 2.3 milyon ton iken, 2012 yılına gelindiğinde 4.6 milyon tonluk bir üretim miktarına ulaşılmıştır. Bu artışın en önemli nedeni verimdeki artış olarak gösterilebilir.

Firmamız, 1987 yılından itibaren ticari olarak ana ürün ve ikinci ürün mısır alım-satımını gerçekleştirmektedir. Mısır alımı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden dönemsel olarak 30.000-35.000 ton arası ve Çukurova Bölgesinden15.000-20.000 ton arasında gerçekleşmektedir.

Geri Dön